Praca zespołowa

Podnieś efektywność dzięki nowym możliwościom współpracy w obrębie zespołu.

Naszym celem jest wspólna praca.

W procesie zarządzania katalogami produktów, efektywna współpraca jest kluczowa. Dzięki prostym, ale skutecznym regułom może wejść na wyższy poziom.
Wszystko w celu lepszego i sprawniejszego zarządzania informacją o produktach.

Na każdym etapie pracy, twórz statusy właściwe dla Twojej organizacji.

Ergonode oferuje możliwość tworzenia statusów na każdym etapie pracy z produktem. Członkowie zespołu widzą w jakim momencie procesu znajduje się projekt. Każda zmiana jest weryfikowana i akceptowana, aby móc zamknąć jeden etap i przejść do kolejnego. Taki system pracy pozwala wyeliminować większość błędów zazwyczaj generowanych w pracy zespołowej. 

Przypisuj role i uprawnienia użytkownikom aby jeszcze lepiej i skuteczniej kontrolować pracę i eliminować błędy.

Program pozwala tworzyć dowolną ilość ról dla wszystkich członków zespołu np. kontent manager czy tłumacz.  Każdy użytkownik otrzymuje potrzebne uprawnienia do edycji odpowiednich informacji i wersji językowych. Dzięki temu cały proces znajduje się pod pełną kontrolą, a pomyłki praktycznie się nie zdarzają.

Elementy usprawniające pracę zespołu

Dowolna ilość statusów

Zaprojektuj całą ścieżkę pracy zespołu i podziel ją na etapy odpowiadające rolom poszczególnych użytkowników. 

Reguły dotyczące statusów

Ustal reguły dotyczące każdego statusu. Upewnij się, że każda z nich jest jasno określona i wymaga zaakceptowania zanim praca przejdzie na kolejny etap. To zapewni weryfikację wprowadzonych zmian przed każdą akceptacją i pełną kontrolę nad całym procesem.

Kompletność produktu

Dzięki konieczności finalnej akceptacji kompletnego produktu, zawsze wiesz, co publikujesz i masz pewność, że wszystkie wymagane informacje i dane zostały uzupełnione. 

Role i zarządzanie użytkownikami

W Ergonode możesz ustalać role i przydzielać uprawnienia, aby odzwierciedlały proces pracy nad informacją o produktach. Dzięki temu zapewniasz sobie pełną kontrolę nad całością pracy i każdym jej etapem eliminując błędy. Statusy mogą być przypisane do wybranych ról, co sprawia, że każdy członek zespołu dokładnie zna zakres swojej odpowiedzialności.

Wersje językowe

Nasz system pozwala na sprzedaż na międzynarodowych rynkach dzięki możliwości tworzenia wielu wersji językowych szablonów stron produktowych i wszelkich wymaganych danych.

Powiadomienia

Po przypisaniu statusów i utworzeniu ról, użytkownicy są powiadamiani za każdym razem, kiedy kolejny etap zostanie ukończony  i zaakceptowany. Nie ma potrzeby manualnego sprawdzania postępów pracy.